ateliér

KASANIČOVÁ
architektúra | interiér

O mne

Ateliér založila Ing. Miroslava Kasaničová v Humennom

Ateliér KASANIČOVÁ je autorská projekčná kancelária špecializujúca sa na architektúru stavieb a interiérový dizajn. Ateliér vznikol v roku 2001 a pôsobí takto na trhu v oblasti architektúry už viac ako 10 rokov.

DOBRÁ STAVBA JE AKO ŽIVÝ ORGANIZMUS. POTREBUJE MAŤ „HLAVU AJ PÄTU“, ALE AJ SRDCE, BEZ KTORÉHO BY NEMOHLA PRÚDIŤ ŽIVOTNÁ ENERGIA. MUSÍ BYŤ ĽAHKÁ, VZNEŠENÁ – VARIABILNÁ. S TRVALOU ESTETICKOU HODNOTOU. ŽIŤ S VAMI A PREŽIŤ VÁS. INAK TO NEMÁ ZMYSEL.


Ing. Miroslava Kasaničová

Architektka

Služby


ARCHITEKTÚRA STAVIEB

Navrhujem budovy rôznych funkcií a veľkostí - od stavieb určených na bývanie až po tvorbu verejných budov, a obnovy stavieb historických.


INTERIÉROVÝ DIZAJN

V rámci interiérového dizajnu ponúkam návrh projektov interiéru pre domy, byty a nebytové priestory komplexne - štúdia, návrh, realizácia.


INŽINIERSKÁ ČINNOSŤ

Prerokovanie projektovej dokumentácie s orgánmi štátnej správy, samosprávnymi orgánmi, dotknutými orgánmi chrániacimi verejné záujmy podľa osobitných predpisov a inými organizáciami.

Referencie

STAVBY NA REKREÁCIU
r. 2015 - Wellness a penzión Brestov
r. 2009, r. 2014 - Zrubová koliba - Hubková, Humenné
r. 2012 - Harmony resort - vodný svet (Ptičie okr. Humenné)
r. 2008 - Penzión, Ulič
STAVBY OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI
r. 2016 - Polyfunkčný objekt, Vranov nad Topľou
Návrhy predajných priestorov mäsa (pre POLCOM) Kaufland
Návrh predajne MARSAB - Kníhkupectvo, Humenné
r. 2014 - Štúdia - zmena v užívaní stavby bytový dom ul. Staničná, Humenné
r. 2014 - Obnova bytového domu, Snina
r. 2013 - Obnova bytového domu, Humenné
r. 2009, r. 2013 - Obnova materskej škôlky, Spišský Hrušov
r. 2010 - Prístavba k obchodným priestorom Jednoty
r. 2009 - Zmena v užívaní stavby spojená so zmenou stavby Jazz kafe, Humenné
r. 2009 - Modernizácia a stavebné úpravy ZŠ Dargovských hrdinov, Humenné (spolupráca s Projekting a.s.)
r. 2007 - Návrh predajne Zekon, Humenné
r. 2005 - Stavebné úpravy AB - Zberna surovín, Humenné
STAVBY HISTORICKÉ
r. 2012-2013 - Stavebné úpravy renesančného kaštieľa Humenné - II. Etapa (vonkajšie fasády, sanácia stavby nad a pod úrovňou terénu, malý balkón,...)
r. 2009 - 2011 - Stavebné úpravy renesančného kaštieľa Humenné - I. Etapa (nádvorie, sanácia, strechy, vnútorné fasády)
r. 2007 - Obnova rímsko-katolíckeho kostola Mena Panny Márie v Turcovciach
r. 2007 - Oprava a rekonštrukcia prístavby sakristie v Turcovciach
REVITALIZÁCIA CENTIER OBCÍ
r. 2013 - Modernizácia a revitalizácia centra obce Belá nad Cirochou
r. 2012 - Návrh na revitalizáciu centra obce Brestov
r. 2008 - Autobusová zastávka + verejné priestranstvo, obec Porubka
STAVBY POĽNOHOSPODÁRSKE
r. 2012 - Rekonštrukcia časti kravína, Víťazovce
OSTATNÉ
r. 2007 - Lesný prístrešok, Klin
r. 2007 - Vstupná brána, LS Jovsa
r. 2007 - LS Kamienka - návrh interiéru
r. 2006 - Stavebné úpravy hospodárskej budovy, LS Kamienka
r. 2006 - Rekonštrukcia umývarne áut
r. 2006 - Vstupná brána, LS Kamienka
STAVBY NA BÝVANIE
r. 2003 - súčasnosť - Rodinné domy (rekonštrukcie, novostavby), chaty a chalupy, prístrešky,..

Kontakt

Ing. Miroslava Kasaničová - ATELIER MK
Autorizovaný stavebný inžinier 4546*SP*I1
E-mail: atelier2mk@gmail.com
Tel: +421 905 970 781
IČO: 40 123 758
DIČ: 893464564823

architektpartner s. r. o.
IČO: 50 301 411
DIČ: 2120267358WEBDESIGN BY BLUDOVIC